Работно време: 9:00 до 19:00 часа

Възползвайте се от нашите пакети за пране

СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ
6 clothes
Dry Cleaning / Launder & Press

  • Shirts – $2.50
  • Pants – $7
  • Blouses – $7

$900
12 clothes
Wash & Fold

  • Wash & Fold – $1.75 / lb.
  • Comforters – $30
  • Blnkets – $15

$1900
20 clothes
Hang Dry

  • Undergarments – $1
  • Synthetics – $2.50
  • Sweaters – $7

$2900